OVER MIJN BOEK:

 

'Pleisters op een houten been'

Verslag van een zoektocht naar de betekenis van mens, zin en levensbeschouwing

 

 200 pagina's. Prijs: 12.50 (excl. verzendkosten).

Uitsluitend te bestellen via het contactformulier

 

Over de inhoud

Wij willen graag weten of het leven zin heeft en of er na die luttele jaren op aarde nog iets wezenlijks gebeurt. We zijn nóg meer geïnteresseerd in de vraag hoe we gelukkig kunnen worden. Sommigen vragen zich daarbij af of we wel een vrije wil of een geest hebben. En wat we behoren te doen; wat wijsheid is. Met andere woorden, wie of wat zijn wij eigenlijk en hoe moeten we omgaan met ons absurde bestaan? De antwoorden op deze vragen zijn vaak verpakt in de vorm van een levensbeschouwing. De schrijver vraagt zich af hoe hij zich tot die levensbeschouwingen verhoudt. Dit boek beschrijft op een luchtige manier zijn zoektocht aan de hand van retrospectie en reflectie op zijn eigen (levensbeschouwelijk) denken en handelen. De zoektocht leidt ons langs ervaringen, filosofen en psychologen. Maar ook neurowetenschappers komen uitgebreid aan bod, want vooral zij hebben de afgelopen decennia veel bestaande opvattingen over de mens opgeschud. En wat betekenen die nieuwe inzichten voor de bestaande levensbeschouwingen?  Hebben we daar in deze tijd en in de toekomst nog wat aan? Er is veel in de aanbieding aan godsdiensten, sektes en vele duizenden meer of minder wazige clubjes met leuke ideetjes. Maar vertellen die ons niet gewoon te fantastische verhalen, malle sprookjes die ons massaal het bos in sturen? En worden ze niet te vaak verkocht door organisaties die zich baseren op nauwelijks te volgen boekwerken of die alleen maar werken voor de portemonnee van geestelijk leider of goeroe? Verbeteren ze de wereld of helpen ze die gewoon nog een beetje verder in het slop? Zijn het, met andere woorden, pleisters op een houten been?

 

Over de schrijver

Joost de Vries (1949) groeide op als domineeszoon in een klein dorpje onder de rook van Utrecht. Hij volgde een jaar aan de kunstacademie en studeerde rechten, kunstgeschiedenis, theologie, filosofie en humanistiek. Het een wat langer dan het ander. Joost was werkzaam in onderwijs, vormingswerk en geestelijke verzorging en was onder meer directeur van een vormingscentrum, een opleidingsinstituut en het Humanistisch Verbond en hoofd van de humanistisch geestelijke verzorging bij het Ministerie van Justitie en Defensie. Filosofische en levensbeschouwelijke onderwerpen houden hem al van jongs af aan bezig. De laatste jaren raakte hij gebiologeerd door de ontwikkelingen in de neurowetenschappen en de relatie daarvan met filosofie en levensbeschouwing. Hij verdiepte zich daar verder in. Tevens raakte hij in retrospectief verbijsterd over zijn eigen levenspad.